Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟ PSI

Print Friendly and PDF
Προσδιορίστηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ΄ Τμήμα) κατά την δικάσιμο της 30.9.2014, η αίτηση ακυρώσεως του ΠΦΣ κατά των υπ’ αριθμόν 5/24-02-2012 και 10/09-03-2012 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει των οποίων η Τράπεζα της Ελλάδος ενέταξε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων, συμμετέχοντας στο PSI, τα ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, στα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος παρανόμως είχε «επενδύσει» την περιουσία του Π.Φ.Σ. και των φαρμακοποιών της χώρας, με αποτέλεσμα τη λίαν σημαντική απομείωση των διαθέσιμων κεφαλαίων μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.
Η αντίστοιχη αίτηση ακυρώσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τα για τα κεφάλαια που επίσης τηρούσε στην Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίστηκε στις 23.9.2014.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014
Εκ της Νομικής Υπηρεσίας


Ηλίας Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΓΟΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΏΝ

Print Friendly and PDF
                                       ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου.
ΚΑΤΑ

Της Περιφέρειας Αττικής, εδρεύουσας εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 15-17, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Αττικής.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ
  1. Στον Υπουργό Υγείας, κ. Μαυρουδή Βορίδη.
  2. Στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αργύριο Ντινόπουλο

--------------------------------------------------

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στις 20.6.2014 υποβάλαμε ενώπιον της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1920/20.6.2014 έγγραφο του Π.Φ.Σ. (το οποίο έλαβε υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 12561/20.6.2014 της υπηρεσίας σας), με το οποίο αιτούμεθα την έγκριση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ. της 14ης Ιουνίου 2014 για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου και των πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, συνυποβάλλοντας το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
            Ως επίσης γνωρίζετε, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 59 του Ν. 3601/1928 η έγκριση των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ. για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου αποτελούσε αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας. Κατόπιν η ως άνω αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο Νομάρχη Αττικής δυνάμει του άρθρου 4 του Ν. 2240/1994, ως έχει ερμηνευτεί με την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2386/1996. Εν συνεχεία με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 μεταφέρθηκε εκ νέου η ως άνω αρμοδιότητα στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Τέλος, με το άρθρο 186 Ζ, ΙΙ 12 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) η ως άνω αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, όπου εδρεύει ο Π.Φ.Σ.
            Την αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ. για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου απεδέχθησαν οι Υπηρεσίες σας, κατόπιν σχετικής νομικής διερεύνησης. Για το λόγο αυτό άλλωστε αποστείλατε την κ. Γεωργία Ντελή, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, ως αντιπρόσωπο της Διοίκησης – εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να εποπτεύσει την εκλογική διαδικασία.
Παρά την παρέλευση ενός και πλέον μήνα από την εκ υποβολή του αιτήματος για την έγκριση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., για άγνωστη εις ημάς αιτία αδικαιολογήτως δεν έχετε εισέτι απαντήσει.
Η αναιτιολόγητη αυτή καθυστέρηση έχει προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα εις την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Φ.Σ., καθώς επίσης έχει δυσχεράνει την εκπροσώπηση των φαρμακοποιών ενώπιον των Αρχών.
Επειδή αδυνατούμε να αντιληφθούμε τους λόγους της καθυστέρησής σας αυτής.
Επειδή διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την εν λόγω παράλειψή σας.
            Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)
            Σας καλούμε όπως μέχρι την 31η Ιουλίου 2014 προβείτε στην έγκριση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., άλλως, απορρίψατε το σχετικό αίτημα ειδικώς και αιτιολογημένως, αποστέλλοντας πάραυτα τη σχετική απόφασή σας.
            Στην περίπτωση που δεν ενεργήσετε όσα ανωτέρω νομίμως ορίζονται, επιφυλασσόμεθα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να προστατέψουμε τα συμφέροντα του Π.Φ.Σ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ην αύτη απευθύνεται προς γνώσιν της και για κάθε νόμιμη συνέπεια, αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση.         
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ  ΧΡΕΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                         ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                 ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣΠαρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕ ΒΟΡΙΔΗ: H KYBEΡΝΗΣΗ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

Print Friendly and PDF
                                                                                               ΑΘΗΝΑ 18.7.2014

Είναι καιρός και η Κυβέρνηση να θέσει προαπαιτούμενα στην τρόικα, τόνισε απευθυνόμενος στον υπουργό υγείας, ο κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό ΑΝΤ1».
Για να συμπληρώσει πως θα πρέπει να πουν στην τρόικα πως «επειδή σας ακούσαμε πέρυσι το κράτος έχασε από το πετρέλαιο 400 εκατομμύρια. Πρέπει το ποσό αυτό να διατεθεί για την κάλυψη των ανασφάλιστων. Αυτό να πει ο κ. Σαμαράς στην Τρόικα»
Στον απευθείας διάλογο με  τον κ. Βορίδη, ο κ. Θεοδοσιάδης έθεσε δυο παραμέτρους οι οποίες αποτελούν  αναγκαίες συνθήκες για μια σωστή  και δίκαιη φαρμακευτική περίθαλψη.
Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά πως τα 2 δις της φαρμακευτικής δαπάνης που έχουν καθορισθεί με τρόπο «αυθαίρετο και έωλο», ειδικά τώρα που πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα φαρμακευτικής  περίθαλψης – σωστά κατά την άποψη του – και οι ανασφάλιστοι, δεν επαρκούν.
Κάλεσε δε τον υπουργό να πάει σε οποιοδήποτε φαρμακείο επιλέξει και να δει τις αντιδράσεις του κόσμου που τις περισσότερες φορές φεύγει, βρίζοντας είτε την κυβέρνηση είτε τον υπουργό.
Αναφερόμενος στην τελευταία υπουργική απόφαση που απειλεί με κυρώσεις τον φαρμακοποιό αν δεν προτρέψει τον ασθενή να πάρει το φθηνότερο φάρμακο, είπε πως «η δουλειά μου είναι να δίνω το σωστό φάρμακο, να τον ενημερώνω για τις παρενέργειες  και για τον σωστό τρόπο λήψης του φαρμάκου. Η διαδικασία να μετατραπούμε σε λογιστές μας βρίσκει αντίθετους».

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Print Friendly and PDF
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1.- Γενική Παρατήρηση : Δεν φαίνεται να έχει υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας ή έστω και με έναν φαρμακευτικό φορέα αφού ρυθμίζονται και θέματα που έχουν ήδη ρυθμισθεί.
2.- Επιμέρους ρυθμίσεις :
ΑΡΘΡΟ 16
  Α.- Η περ. 1 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με πλείστες άλλες διατάξεις. Η ορθή διατύπωση είναι:
 « Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) ως έχει τροποποιηθεί     μεταγενέστερα »
 Β.- Καταργείται η απλή γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου (στην πράξη είχε αποδειχτεί πολύ χρήσιμη).
 Γ.- Η χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου γίνεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΚΑΡΟΝΕ

Print Friendly and PDF


Κύριε Καρόνε
Για μια ακόμη φορά απευθύνομαι σε εσάς μέσα σε αυτά τα δύσκολα μνημονιακά  χρόνια. Αυτή τη φορά επικοινωνώ μαζί σας, κυρίως ως Φαρμακοποιός και ως πολίτης.
Η ιδιότητα μου αυτή μου δίνει την δυνατότητα να σας μιλήσω με την φωνή του Έλληνα που τέσσερα χρόνια τώρα υφίσταται τις λάθος επιλογές υποτιθέμενων τεχνοκρατών και στην Υγεία.
Πριν ολοκληρώσετε τις συζητήσεις σας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι μέχρι σήμερα επιλογές σας έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα πρώτιστα τους ασθενείς. Είναι νωπές ακόμη στην μνήμη όλων οι εικόνες των ασθενών που περιμένουν μέσα στο λιοπύρι στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για να πάρουν τα φάρμακα τους.
Είναι νωπές οι εικόνες των ασθενών που μάταια έψαχναν γιατρό λίγο πριν την

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ Κ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ

Print Friendly and PDF
Αθήνα  24/6/2014


Προς
Τους συναδέλφους που εκλέχθηκαν ως μέλη του ΔΣ του ΠΦΣ
στις εκλογές της 14ης.6.2014

Συνάδελφοι
Όπως γνωρίζετε βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση μεταξύ Κυβέρνησης και Τρόικας σχετικά με την υλοποίηση δέσμης προαπαιτούμενων αποφάσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η μείωση του ποσοστού κέρδους μας και τα σημεία διάθεσης των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.
Η συγκυρία που έχει σχέση με την ύπαρξη διοικητικού κενού στη  λειτουργία και εκπροσώπηση του ΠΦΣ, δυστυχώς δημιουργεί πρόβλημα θεσμικής παρέμβασης μας στα δρώμενα.
Από την άλλη όμως πλευρά είναι προφανές ότι τα συζητούμενα θέματα είναι ύψιστης σημασίας για τον κλάδο.
Για τον λόγο αυτό προτείνω εάν συμφωνείτε, να ζητήσουμε συνάντηση εντός της εβδομάδας  με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υγείας, αντιλαμβανόμενοι ότι η συνάντηση θα είναι άτυπη μεν, ουσιαστική δε.
Εκτίμηση μου δε είναι ότι και για την μη μείωση του ποσοστού κέρδους και για την αποκλειστική διάθεση των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ από τα φαρμακεία, ο κλάδος έχει ενιαία άποψη, την οποία πρέπει  να καταθέσουμε στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πριν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με την Τρόικα.
Παρακαλώ εάν υπάρχουν διαφωνίες επί της πρότασης αυτής, επικοινωνήστε μαζί μου.


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ  

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣ:EINAI ΗΔΗ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ

Print Friendly and PDF
Tην άποψη του ότι το κέρδος των Ελλήνων φαρμακοποιών είναι αρκετά μειωμένο σε σχέση με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, εξέφρασε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης. Ο κος Βορίδης ουσιαστικά τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει άλλη μια μείωση στο ποσοστό κέρδους.
Ακούστε τι είπε στη συνέντευξη του ο υπουργός Υγείας ΕΔΩ (από 1.31.27)

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΓΣ ΤΟΥ ΠΦΣ : ENΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Print Friendly and PDF

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
                                                                                               
«Οι φαρμακοποιοί είναι έτοιμοι για απεργιακές κινητοποιήσεις εφόσον το νομοσχέδιο Χατζηδάκη που περιλαμβάνει την συμφωνία Κυβέρνησης και Τρόικας  κρύβει παγίδες ή θίγει το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κυριάκος  Θεοδοσιάδης.
Σε έκτακτη γενική συνέλευση του ΠΦΣ οι φαρμακοποιοί εμφανίστηκαν ενωμένοι και εν αναμονή της γνωστοποίησης του σχεδίου νόμου που θα έρθει στη Βουλή, βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Στην συνεδρίαση που κράτησε περισσότερο από 6 ώρες, αποφασίστηκε πως αν  στο νομοσχέδιο που θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, θίγεται το καθεστώς λειτουργίας των φαρμακείων, θα υπάρξει άμεση και δυναμική απάντηση με απεργιακές κινητοποιήσεις.
Ο ΠΦΣ έχει τονίσει με κάθε τρόπο αλλά και με σαφή και αξιόπιστα επιχειρήματα πως αποκρούει την έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία είναι δομημένη και γραμμένη κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων και  υιοθέτησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Τρόικα.
                       ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

LIVE ANAMEΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ ΤΟΥ ΠΦΣ

Print Friendly and PDF
Παρακολουθείστε LIVE την έκτακτη ΓΣ του ΠΦΣ. Πατήστε ΕΔΩ για να συνδεθείτε